سفارش تبلیغ
صبا
 

ای علی که جمله عقل و دیده ای........شمه ای واگو از آنچه دیده ای........آن چه دیدی که مرا زان عکس دید........در دل و جان شعله ای آمد پدید؟!........آن چه دیدی برتر از کون و مکان........که به از جان بود و بخشیدیم جان؟!........در شجاعت شیر ربّـا نیستی........در مروّت خود که داند کیستی!........بازگو ای باز عرش خوش شکار........تا چه دیدی این زمان از کردگار؟........چشم تو ادراک غیب آموخته........چشمهای حاضران بر دوخته........راز بگشا ای علی مرتضی........ای پس از سوء القضا حسن القضا........چون تو بابی آن مدینه علم را........چون شعاعی آفتاب حلم را........باز باش ای باب بر جویای باب........نارسد از تو قشور اندر لباب........باز باش ای باب رحمت تا ابد.......بارگاه ماله کفواً احد........امّت وحدی یکی و صد هزار........بازگو ای بنده بازت را شکار

منوی اصلی
]]]]]]]]]]]
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک
 RSS 

دوستان
]]]]]]]]]]]

مولا
بندیر
پنجره
بشری
حوریب
الف دام
کرشمه
محرمانه
طالب یار
تشنه لب
زائر محرم
از نیستان
اِســـکالپل
سقا خانه
خیبر شکن
عطای کثیر
حمیدستان
نهانخانه دل
ایران اسلام
یک وجب دل
سلالة النبی
عشاق الزهرا
خیمه ی سبز
لطیف لم یزالی
عبور باید کرد...
آقا حمید (باکری)
آقا مهدی (باکری)
نسیمی از بهشت ...
تا یوسفم از چاه برآید...
سی صد و سیزده بهشتی
شاعر کنار دفترش افتاد از نفس


مطالب قبلی
]]]]]]]]]]]

موضوعات وبلاگ
]]]]]]]]]]]


اشتراک در خبرنامه
]]]]]]]]]]]
 
آمار بازدیدها
]]]]]]]]]]]
امروز: 22 بازدید
کل بازدید ها: 125463

آهنگ وبلاگ
]]]]]]]]]]]


جستجوی مطالب
]]]]]]]]]]]


یکشنبه 86 خرداد 27 || 8:0 صبح

نهج 5

لَقَدِ استُرجِعَتِ الوَدیعةُ...

درود بر تو ای فرستاده ی خدا از من و دخترت که در کنارت آرمیده، و زودتر از دیگران به تو رسیده.
ای فرستاده ی خدا! مرگ دختر گرامی ات عنان شکیبایی، از کفم گسلانده، و توان خویشتنداری ام نمانده...
امانت بازگردید، و گروگان به صاحبش رسید. کار همیشگی ام اندوه است و تیمار خواری، و شبهایم شب زنده داری؛ تا آنکه خدا خانه ای را که تو در آن به سر می بری برایم گزیند، و این غم که در دل دارم فرو نشیند...
زودا دخترت تو را خبر دهد که چسان امتت فراهم گردیدند، و به او ستم ورزیدند. از او بپرس چنانکه شاید و خبر گیر از آنچه باید...
موضوع نوشته:نهج

سخن دوستان ()


سه شنبه 86 خرداد 15 || 8:0 صبح

مولا در آینه نگاه دیگران 1

عَن مَولاتَنا فاطمةَ الزّهراء...

به خدا سوگند [اگر علی به خلافت می رسید] هرگاه مردم از راههای واضح و آشکار خداوند، روی می گرداندند، آنان را به سوی حجتهای آشکار خداوند بر می گرداند و آنان را بر راههای درست راه می برد...

[واگر علی(ع) زمام امور را به دست گرفته بود] به صورت آشکار و نهان، خیر خواه مردمان بود و آنان را نصیحت می کرد [و راه می نمود] و در عین حال از دنیا برای خود بهره ای نمی برد و اندوخته ای نمی کرد و استفاده ای نمی برد، جز آنکه اگر تشنه اش می شد جرعه ای آب می آشامید و اگر گرسنه اش می شد لقمه ای نان می خورد و برای مردم روشن می شد که چه کسی بی رغبت به دنیا و چه کسی در پی آن است، و نیز راستگو از دروغگو مشخص می شد...
موضوع نوشته:مولا در آینه نگاه دیگران

سخن دوستان ()


چهارشنبه 86 خرداد 9 || 8:0 عصر

نامه 3

فـَاستُرِ العَورَةَ مَا استَطَعتَ...

از مردمان آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب دیگران را بیشتر جوید،که همه ی مردم را عیبهاست....
پس مبادا آنچه را بر تو نهان است،آشکار گردانی؛و باید آن را که برایت پیداست بپوشانی،و داوری در آنچه از تو نهان است با خدای جهان است.پس چندان که توانی زشتی را بپوشان تا آن را که دوست داری بر مردمان پوشیده ماند،خدا بر تو بپوشاند.گره ی هر کینه را[که از مردم داری]بگشای و رشته ی هر دشمنی را پاره نمای.خود را از آنچه برایت آشکار نیست،نا آگاه گیر،و شتابان گفته ی سخن چین را مپذیر،که سخن چین نردِ خیانت بازد،هرچند خود را همانند خیر خواهان سازد.
موضوع نوشته:نامه ها

سخن دوستان ()


جمعه 86 خرداد 4 || 8:0 صبح

نامه 2

...مِثلُ الّذی تُحِبُّ أن یُعطِیَکَ اللهُ مِن عَفوِهِ...

مردمان دو دسته اند:دسته ای برادر دینی تو اند،و دسته ی دیگر در آفرینش با تو همانندند.گناهی از ایشان سر می زند،یا علتهایی بر آنان عارض می شود،یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود.به خطایشان منگر،و از گناهشان در گذر،چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو نماید.
موضوع نوشته:نامه ها

سخن دوستان ()


شنبه 86 اردیبهشت 29 || 8:0 عصر

نهج 4

مَن أبغَضِ الرّجَال...

دشمن ترین مردمان در نزد خدا،بنده ای است که خدا او را به خود واگذارد؛و او پای از راه راست بیرون نهد و بی راهنما گام بردارد،اگر به کار دنیایی اش خوانند،به کار پردازد،و اگر به کار آخرتی اش خوانند،سستی و کاهلی نماید؛گویی آنچه برای آن کار کند بر او بایسته است،و آنچه در آن سستی و کاهلی ورزد،از او ناخواسته.
موضوع نوشته:نهج

سخن دوستان ()


   1   2   3      >